Utilizare documente

ECOROMEDIA ARHIVARE  detine o baza mare de fonduri arhivistice ale fostelor institutii  sau societati comerciale care nu mai functioneaza in prezent (I.A.S-uri, S.M.A- uri, societati agricole, S.R.L-URI, etc.) , iar aceste fonduri sunt gestionate de personal specializat si calificat. Societatea noastra asigura intocmirea si eliberarea   adeverintelor de  salariat, care sa ateste vechimea in munca, incadrarea in grupa de munca necesare complatarii dosarului de pensie, dosarului personal  sau in orice alt scop.  Totodata putem elibera  si alte tipuri de documente, certificate de veniturii, copii extrase sau orice alt act, necesare solicitantului si care se regasesc in fondurile pe care le detinem.

Pentru eliberarea adeverintelor  de orice tip puteti veni personal la sediul societatii din Slatina, str. Jianu, nr. 39, jud. Olt sau le puteti trimite prin fosta la aceasi adresa sau pe adresa de e-mail: ecoromediaarhivare@yahoo.com. Documentele   necesare eliberarii adeverintei sunt urmatoarele:

  • cerere;
  • copie act de identitate;
  • copie certificat casatorie ;
  • copie carte de munca.

Pentru verificarea documentelor solicitate sau pentru eliberarea adeverintei, i se va comunica solicitantului  personal, telefonic sau in scris pretul care trebuie achitat pentru a I se efectua serviciul cerut.